บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมก๊อกน้ำบอลวาล์วหยด ด้วยสีทาเล็บ ก๊อกน้ำบอลวาล์วมีน้ำหยด เกิดจากคราบสนิมหรือสิ่งสกปรกไปครูดกับผนังด้านในของก๊อกน้ำ ทำให้เกิดร่องเล็กๆหรือตามด น้ำจึงรั่วผ่านได้ การแก้ไขเบื้องต้นสามารถใช้สีทาเล็บของคุณแม่บ้านมาทาเคลือบอุดร่องเหล่านั้น เป็นการต่ออายุการใช้งานไปได้อีกหน่อย แต่ถ้าต้องการแก้ไขในระยะยาว การเปลี่ยนก๊อกใหม่จะดีที่สุด

เครื่องมือและอุปกรณ์

1.คีมคอม้าหรือคีมล็อก

1.สีทาเล็บสีใสหรือสีทั่วไป (ไม่มีกากเพชร)

2.น้ำยาล้างสีทาเล็บ

3.สำลีก้าน (Cotton Buds)

4.ผ้าสะอาด

ขั้นตอนการทำงาน

1.กรณีฉุกเฉิน หากพบก๊อกน้ำรั่วซึมหรือมีน้ำหยดมากปกติ ให้ปิดวาล์วน้ำที่จ่ายน้ำมายังก๊อกน้ำดังกล่าว จากนั้นใช้คีมคอม้าหรือคีมล็อกจับก๊อกให้แน่นพอประมาณ แล้วหมุนทวนเข็มเพื่อคลายหัวก๊อกน้ำออกมา

2.เมื่อถอดหัวก๊อกน้ำออกมาแล้ว ให้หมุนก้านโยกของก๊อกน้ำไปที่ตำแหน่งปิดวาล์วก่อน แล้วเทน้ำยาล้างสีทาเล็บ ซึ่งมีส่วนผสมของ Acetone ลงไปเล็กน้อย (ประมาณ 4-5 หยด) จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ปิดหัวปิดท้ายก๊อกน้ำทั้งสองรู แล้วออกแรงเขย่า (ประมาณ 1 นาที) เพื่อให้น้ำยาช่วยทำความสะอาดคราบสนิม และกำจัดเศษตะกรันต่างๆที่อยู่ด้านในของก๊อกน้ำ แล้วเทน้ำยาล้างสีทาเล็บทิ้งไป

3.จากนั้นให้หมุนก้านโยกของก๊อกน้ำไปที่ตำแหน่งเปิดวาล์ว เทน้ำยาล้างสีทาเล็บลงไปใหม่ แล้วก็ออกแรงเขย่าเหมือนเดิมอีกครั้ง และทดลองหมุนก้านโยกเปิด-ปิด เพื่อช่วยกำจัดคราบสกปรกต่างๆให้หลุดออกไป เทน้ำยาล้างสีทาเล็บทิ้งไป นำไปตากแดดหรือปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

4.จากนั้นใช้สำลีก้าน (Cotton Buds) จุ่มสีทาเล็บ แล้วนำไปทาเคลือบบอลวาล์วด้านในที่สึกหรอ หรือใช้การหยดสีทาเล็บ ซึ่งจะใช้แบบใสหรือมีสีสันก็ได้ตามสะดวก (แต่ต้องไม่มีกากเพชรผสมอยู่) โดยหยดลงไปเล็กน้อย (ประมาณ 2-3 หยด) แล้วหมุนก้านโยกเปิด-ปิด เพื่อให้สีทาเล็บลงไปเคลือบบอลวาล์วให้ทั่วพื้นผิว จากนั้นนำไปตากแดดหรือปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 30 นาที

5.นำก๊อกน้ำมาพันเทปพันเกลียวแล้วใส่กลับคืนที่เดิม แล้วทดสอบการรั่วซึมต่างๆอีกครั้งให้เรียบร้อย