เจ้าชายแฮร์รีทรงขอให้ศาลพิจารณาทบทวนการปฏิเสธโฮมออฟฟิศ เพื่ออนุญาตให้พระองค์จ่ายค่าคุ้มครองจากตำรวจเป็นการส่วนตัวเมื่ออยู่ในสหราชอาณาจักรดยุคแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ กล่าวว่าทีมรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของเขาไม่มีเขตอำนาจศาลในต่างประเทศเพียงพอ เขาสูญเสียการรักษาความปลอดภัยของตำรวจที่ได้รับทุนจากผู้เสียภาษี

หลังจากถอนตัวจากพระราชกรณียกิจในปี 2020 เจ้าชายแฮร์รีตรัสว่าพระองค์ประสงค์จะเสด็จเยือนบ้านเกิดพร้อมกับครอบครัว แต่ต้องรับรองให้ปลอดภัย การยื่นคำร้องสำหรับการพิจารณาคดีของศาลความท้าทายในศาลสูงต่อคำตัดสินของหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานรัฐบาล เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในลอนดอนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เมื่อช่างภาพไล่ตามรถของดยุคขณะที่เขาออกจากงานการกุศล ตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าชายแฮร์รีกล่าวว่า การฟ้องร้องทางกฎหมายถูกฟ้องในเดือนกันยายนเพื่อท้าทายการตัดสินใจเบื้องหลังกระบวนการรักษาความปลอดภัย ด้วยความหวังว่าสิ่งนี้จะได้รับการประเมินใหม่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนและจำเป็น